Termeni si conditii de utilizare a platformei

Introducere

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra si Zugo Network SRL - CUI 37158094 are in vedere utilizarea de catre dumneavoastra a solutiei factureaza.me. Puteti utiliza solutia numai in conformitate cu acești Termeni și conditii.

Serviciile oferite prin solutia factureaza.me pot fi modificate in timp, pe masura ce imbunatatim sau adaugam funtionalitati. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii in orice moment, fara notificare prealabila. De asemenea, putem elimina oricând orice continut al serviciilor oferite.

Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor incheiate prin mijloace electronice (1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamântul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice."

Prin accesarea site-ului si folosirea solutiei factureaza.me va exprimati acordul cu privire la acesti termeni si conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, va rugam sa nu folositi factureaza.me.

Acest acord privind termenii si conditiile de utilizare ("Acordul") reprezinta o conventie cu caracter obligatoriu, realizata intre o persoana juridica de drept privat sau public sau intre un reprezentant al unei entitati cu personalitate juridica distincta (in continuare "Utilizator" sau "dumneavoastra") si Zugo Network SRL (in continuare "Furnizorul"), privind conditiile accesarii si utilizarii de catre dumneavoastra ale solutiei factureaza.me.

Solutia factureaza.me nu este destinata utilizarii de catre persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei solutii, declarati ca aveti cel putin 18 ani impliniti și va asumati raspunderea ca datele și informatiile furnizate de dumneavoastra sunt reale.
Solutia factureaza.me nu are ca utilizator sau destinatar ori destinatar al serviciului in sensul prevederilor art.1, punctele 6 și 7 din Legea nr.365/2002 privind comertul electronic, o persoana fizica ce actioneaza in nume propriu și nu in calitate de reprezentant legal al unei entitati juridice, cu personalitate juridica, de drept public sau de drept privat.
in acest sens, in situatiile in care solutia factureaza.me este achizitionata/utilizata de catre o persoana fizica, in nume propriu și nu ca reprezentant legal al unei entitati juridice de drept public sau privat, aceasta iși asuma in mod expres și fara nicio limitare, excluderea din cadrul legislativ aplicabil a legislatiei privitoare la protectia consumatorului, astfel cum este ea prevazuta prin dispozitiile O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente.
Urmare a acestor dispozitiii expres asumate de un potential cumparator – persoana fizica, in nume propriu, acesta renunta in mod expres la dreptul de a solicita, in raport de dispozitiile exprese ale O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente, restituirea sumelor achitate cu titlu de pret pentru utilizarea solutiei factureaza.me. In acest sens, Furnizorul, este in drept sa refuze orice comunicare ori solicitare de natura financiara, compensatorie sau de orice alta natura, venita din partea unei persoane fizice, ce ationeaza exclusiv in nume propriu.

Definitii

in scopul prezentului Acord, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel prin definitie sau se ofera o alta interpretare in Acord ori rezulta altfel din context, urmatoarele cuvinte si sintagme vor avea semnificatia indicata mai jos:

 • Cont de Utilizator inseamna contul de inregistrare creat de Utilizator in cadrul solutiei factureaza.me;
 • Date cu caracter personal inseamna informatiile referitoare la un Utilizator persoana fizica, precum: prenume, nume, CNP, seria și numarul cartii de identitate, numar de telefon, adresa postala, email;
 • Informatii pentru inregistrare inseamna Datele cu caracter personal, in cazul persoanelor fizice, si datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului sau decizia infiintarii la tribunal precum si alte registre nationale/locale de evidenta a persoanelor juridice, dupa caz, Codul Unic de inregistrare, inclusiv informatiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca si numarul de cont bancar);
 • Furnizor inseamna Zugo Network SRL, o societate cu raspundere limitata organizata potrivit legislatiei din România;
 • Solutia factureaza.me inseamna pagina web intitulata "factureaza.me", paginile disponibile dupa autentificarea in cont, precum și restul aplicatiilor conexe, aflate in proprietatea Furnizorului și administrate de catre acesta;

Modificari aduse acordului

Furnizorul isi rezerva dreptul de a aduce amendamente si de a modifica acesti Termeni si conditii in orice moment. Versiunea in vigoare va fi cea publicata pe factureaza.me. Modificarile vor intra in vigoare imediat dupa postarea pe website, despre care veti fi instiintat in solutie sau pe email.

Furnizorul isi rezerva dreptul in orice moment sa modifice sau sa intrerupa, temporar sau permanent, solutia factureaza.me sau Serviciile Furnizorului (sau oricare parte a acestora), cu sau fara notificare. Sunteti de acord ca Furnizorul nu va fi tinut responsabil fata de dumneavoastra sau fata de terti pentru orice modificari, suspendari sau discontinuitati ale Serviciilor oferite.

Crearea contului si plata abonamentului

Utilizatorul poate crea un cont pe site-ul factureaza.me, caz in care va furniza urmatoarele informatii: numele si prenumele, adresa de email si numarul de telefon.

In cazul alegerii unui abonament platit, utilizatorul poate efectua plata online cu card bancar (prin Braintree) sau prin OP.

Plata online cu card bancar

Prin efectuarea platii online sunteti de acord sa va supuneti termenilor si conditiilor procesatorului de plati online. Plata se efectueaza prin sistemul securizat de plati Braintree. Zugo Network SRL nu acceseaza si nu retine in niciun fel informatiile cardului dumneavoastra. Procesatorul securizat de plati este singurul responsabil de securitatea informatiilor dumneavoastra de plata.
Dupa expirarea abonamentului, este responsabilitatea dumneavoastra in intregime de a reinnoi abonamentul daca doriti in continuare sa utilizati serviciile taxabile factureaza.me.

Plata prin OP

Plata se va efectua in contul IBAN: RO48INGB0000999906680922, Banca ING Bank, Beneficiar Zugo Network SRL. La detaliile platii se va mentiona Codul Unic de Inregistrare (CUI) al firmei pentru care se achizitioneaza abonamentul.

Este obligatia dumneavoastra sa va informati asupra comisioanelor aplicate de catre banca la tranzactionare atunci cand efectuati plata prin OP. Prin achitarea abonamentului prin OP sunteti de acord sa platiti aceste comisioane. In cazul in care nu va informati / nu achitati comisioanele bancii, Furnizorul are dreptul si va actiona in consecinta:

 • Fie va ajusta perioada valabilitatii abonamentului, conform sumei finale platite de dumneavoastra catre Zugo Network SRL.
 • Fie va decide suspendarea abonamentului dumneavoastra, caz in care va returna in contul dumneavoastra exact suma intrata in contul Furnizorului in urma platii pe care ati efectuat-o.

Confirmarea platii prin OP

Prin confirmarea platii prin OP va asumati responsabilitatea ca datele pe care ni le furnizati despre plata sunt reale si corecte si ca plata abonamentului catre Zugo Network SRL a fost efectuata. In urma confirmarii platii de catre dumneavoastra, abonamentul disponibil in platforma factureaza.me pentru care sustineti ca ati efectuat plata va fi activat.

 • Daca in urma verificarii se constata ca plata nu a fost efectuata sau nu apare inregistrata in contul Furnizorului, accesul dumneavoastra la serviciile factureaza.me in cauza va fi suspendat pana la eventuale clarificari.
 • Zugo Network SRL nu va fi responsabila pentru cazurile in care dumneavoastra ati efectuat plata dar din diverse motive, aceasta nu a fost inregistrata, iar banii nu au ajuns in contul Furnizorului, caz in care dumneavoastra trebuie sa luati legatura cu banca pentru remedierea situatiei.
 • In cazul in care ati efectuat plata dar nu ati achitat si comisioanele bancii, Furnizorul fie va ajusta perioada valabilitatii abonamentului, fie va intrerupe complet accesul dumneavoastra la serviciile factureaza.me, asa cum este detaliat mai sus, la Plata prin OP.
 • Daca dumneavoastra confirmati o plata neefectuata in realitate, Zugo Network SRL are dreptul de a bloca accesul dumneavoastra permanent si irevocabil la orice serviciu furnizat, pe baza adresei dumneavoastra de email, IP si/sau CUI-ul firmei, fara drept de apel din partea dumneavoastra.

Rambursari / returnari

Orice plata efectuata pentru serviciile factureaza.me este intotdeauna finala si nereturnabila.

Declaratii ale utilizatorului

Folosind solutia factureaza.me, dumneavoastra declarati si garantati ca:

 1. toate Informatiile pentru inregistrare pe care le furnizati sunt corecte, precise si nu induc in eroare;
 2. datele și informatiile furnizate sunt reale la momentul completarii cererii;
 3. dumneavoastra. sunteti administratorul / reprezentantul legal al firmei pe care o inscrieti in solutia factureaza.me, sau aveti o aprobare a reprezentantului legal pentru a inscrie entitatea juridica reprezentata. In acest sens, nu actionati in calitate de persoana fizica, in nume propriu și nu pretindeti in raport de aceasta declaratie expresa garantiile conferite de legislatia protectiei consumatorului, respectiv O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente. Astfel, va asumati imposibilitatea Furnizorului de a restitui sume de bani, incluzând, dar fara a se limita la, pretul solutiei, destinatarilor persoane fizice ce actioneaza in nume personal.
 4. aveti cel putin 18 ani impliniti;

Activitati interzise

Nu puteti accesa sau folosi solutia factureaza.me pentru niciun alt scop decât cel pentru care Furnizorul il face disponibil. Activitatile interzise includ, dar fara a se limita la:

 • activitate criminala sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantila, frauda, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hartuire, urmarire, spamming-ul, incalcarea drepturilor de autor, incalcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;
 • extragere sistematica de date sau alt continut din solutia factureaza.me pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colectie, compilatie, baza de date sau un director, fara acordul scris al Furnizorului;
 • a face orice utilizare neautorizata a Serviciilor Furnizorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator si/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de alta natura in scopul de trimite email-uri nesolicitate;
 • angajare in activitati de incadrare neautorizata pe un suport al solutiei factureaza.me ori conectare neautorizata la solutia factureaza.me;
 • angajarea in orice utilizare automata a sistemului, folosirea oricaror algoritmi de tip data mining, roboti sau alte instrumente similare de colectare si extragere a datelor;
 • interferarea cu, intreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru solutia factureaza.me, pentru retelele sau serviciile care au legatura cu solutia factureaza.me;
 • incercarea de a-si asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;
 • utilizarea Contului de Utilizator ce apartine unui alt Utilizator;
 • folosirea oricaror informatii obtinute prin intermediul solutiei factureaza.me in scopul de a hartui, abuza sau prejudicia o alta persoana;
 • folosirea Serviciilor Furnizorului ca parte din orice efort de a concura cu Furnizorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;
 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de reverse engineering a oricarui tip de software care cuprinde sau in orice fel care constituie o parte a solutiei factureaza.me;
 • utilizarea solutiei factureaza.me intr-o maniera incompatibila cu legile si regulamentele aplicabile;

Drepturile de proprietate intelectuala

Furnizorul detine toate drepturile de proprietate intelectuala cu privire la solutia factureaza.me, logo, imagini, structura și design. Continutul furnizat prin intermediul solutiei factureaza.me, structura, design-ul, imaginile, logo-ul si siglele continute de acesta sunt detinute de catre Furnizor si sunt obiectul drepturilor de autor si al altor drepturi de proprietate intelectuala in conformitate cu legislatia româna. Continutul solutiei factureaza.me include, dar fara a se limita la acestea, toate codurile sursa, bazele de date, masurile de functionalitate, software-ul, design, fisiere audio, video, text, fotografii si grafica.

Marcile detinute de catre Furnizor nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a marcilor si/sau ca parte a numelor de domenii, in legatura cu orice produs sau serviciu, in orice mod care este de natura sa provoace confuzie si nu pot fi copiate, imitate sau folosite, in tot sau in parte, fara acordul prealabil scris al Furnizorului.

Continutul solutiei factureaza.me va este oferit "CA ATARE" si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, incarcat, distribuit, transmis, difuzat, afisat, vândut, licentiat sau altfel exploatat in orice fel de alte scopuri, fara acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematica de date sau alt continut din solutia factureaza.me pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colectie, compilatie, baza de date sau un director, fara permisiunea prealabila scrisa din partea Furnizorului este interzisa.

Furnizorul nu va transfera drepturile sale de proprietate asupra solutiei factureaza.me. Furnizorul pastreaza toate drepturile de proprietate intelectuala aferente. Nu va este permis sa redistribuiti, sa vindeti, sa decompilati, sa folositi procesul de reverse engineering, sa dezasamblati sau sa aduceti in orice alt mod solutia factureaza.me la o forma perceptibila omului.

Nicio dispozitie din prezentul Acord nu va fi interpretata ca acordând, implicit sau in orice alt fel, vreo licenta sau vreun drept asupra oricarui brevet sau oricarei marci comerciale semnate Zugo Network SRL. Este interzis sa modificati, sa copiati, sa publicati, sa reproduceti, sa vindeti sau sa comercializati in vreun fel aceasta solutie sau orice informatie asociata cu aceasta.

Garantii

Utilizatorul confirma ca datele și informatiile introduse pe solutia factureaza.me sunt reale, ca este administrator legal al entitatii juridice pentru care creeaza un cont factureaza.me sau ca are permisiunea administratorului legal pentru acest lucru, precum și faptul ca facturile emise din solutia factureaza.me sunt reale si corecte. Utilizatorul iși asuma intreaga raspundere privind datele furnizate și accepta faptul ca Furnizorul nu va fi tinut raspunzator fata de Utilizator și/sau fata de terti pentru prejudiciile de orice natura rezultate ca urmare a furnizarii unor informatii eronate de catre Utilizator.

Limitarea raspunderii

Utilizatorul folosește solutia factureaza.me pe riscul propriu, Furnizorul fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea solutiei factureaza.me sau ca urmare a utilizarii informatiilor acesteia. Furnizorul nu este raspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor din solutia factureaza.me. Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestei solutii factureaza.me și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

in niciun caz Furnizorul sau directorii sai, membrii, angajatii sau agentii sai nu vor fi tinuti responsabili fata de dumneavoatra sau fata de terti pentru prejudiciile indirecte, viitoare sau speciale, exemplare sau punitive (de exemplu, daunele cominatorii si amenzile civile) sau incidentale, inclusiv pentru profitul nerealizat, rezultat din folosirea de catre dumneavoastra a solutiei factureaza.me sau a serviciilor Furnizorului, chiar daca Furnizorul a fost instiintat despre posibilitatea producerii unor astfel de prejudicii.

Legea aplicabila

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, si masurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, intreprinse in temeiul sau in legatura cu solutia factureaza.me sau Serviciile Furnizorului vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legile in vigoare din România, exceptând dispozitiile O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente doar in cazul destinatarilor persoane fizice, subiecti de drept asupra carora Furnizorul și-a declinat in mod expres raspunderea.

Solutionarea litigiilor

In cazul unui litigiu intre Utilizatori si orice alt Tert, dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca Furnizorul nu are nicio obligatie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviti Furnizorul, functionarii, angajatii, agentii si succesorii sai in drepturi de plângeri, cereri si prejudicii de orice natura, cunoscute sau necunoscute, previzibile si imprevizibile, dezvaluite si confidentiale, care decurg din, sau sunt in orice fel legate de astfel de litigii si/sau de Serviciile Furnizorului.

Toate plângerile, litigiile sau neintelegerile cu dumneavoastra/utilizatorul (entitate juridica de drept privat sau public ori reprezentantii acestora), care pot decurge din interpretare, functionalitate sau care sunt in orice fel legate de utilizarea de catre dumneavoastra a solutiei factureaza.me sau a Serviciilor Furnizorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discutii si negocieri directe in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei, vor fi solutionate exclusiv de instantele române.